Akutni infarkt miokarda-srčani udar

Šta je i kako nastaje infarkt srca?

Infarkt srca nastaje zbog naglog prekida protoka krvi kroz koronarne arterije- krvne sudove srca, koje dopremaju srčanom mišiću neophodni kiseonik i hranljive materije. Prekid cirkulacije izaziva začepljenje krvnih sudova masnim naslagama , krvnim ugrušcima, trombima... Zbog prekida protoka krvi, srčani mišić počinje delimično da odumire,pa srce gubi delom svoju osnovnu funkciju i na taj način remeti celokupnu cirkulaciju u telu čoveka. Narušena dinamika srčanog mišića može da dovede do različitih lakših i težih komplikacija bolesti.

Faktori  rizika za nastanak infarkta srca

*    promenljivi faktori: povišene masti u krvi, povišen krvni pritisak, pušenje, šećerna bolest, gojaznost, alkoholizam, fizička neaktivnost, stres, profesija i slično (možemo ih isključiti ili modifikovati)

*   nepromenjivi faktori: pol i nasleđe

Preventivne mere, redovne kontrole činioca rizika, još u vreme punog zdravlja, osnovni su aksiom i dobrog zdravlja i dugog života.

 

Simptomi akutnog infarkta miokarda

Simptomi bolesti  su tipični u najvećem broju slučajeva,ali nekada, nažalost, i ne mora biti jasnih simptoma. Bezbolni infarkti- nemi infarkti srca , česti su kod ljudi koji boluju od dijabetesa ili nekih neuroloških bolesti. Nekada, bolest može, kao prvi simptom imati neku od komplikacija osnovne bolesti, na primer, jako lupanje ili preskakanje srca, nesvesticu, gubitak vazduha...

Neugodan pritisak u grudima, stežući jak bol u sredini grudnog koša koji traje duže od nekoliko minuta, širenje bola u vrat i vilicu, ka levom ramenu ili levoj ruci, nagla nesvestica, osećaj mučnine u stomaku, nagon na povraćanje, povraćanje i obilno hladno preznojavanje uz izraženu uznemirenost i strah bolesnika su tipični simptomi srčanog infarkta.

Prvi koraci u slučaju prepoznavanja ovih simptoma

Pojava nekog ili više opisanih simptoma zahteva hitan poziv Službe hitne medicinske pomoći, davanje jasnog i kratkog opisa tegoba i apsolutno postupanje po preporuci dobijenoj prilikom poziva. U čekanju dolaska Službe hitne mediinske pomoći pripremiti, ukoliko je moguće, svu raniju medicinsku dokumentaciju, ako ista postoji.

Za bolesnike koji su već od ranije srčani bolesnici, a pogotovo ako su već preboleli infarkt srca, važno je da uzmu svoju propisanu terapiju.

U slučaju da ne postoji mogućnost poziva Službe hitne medicinske pomoći (nema telefona ili slično), bolesnika treba hitno transportovati u najbližu zdravstvenu stanicu.

Kako se leči infarkt srca?

Akutni infarkt srca leči se na dva osnovna načina:

-         lekovima za otapanje krvnog ugruška, tromba, u srčanom krvnom sudu

-         mehaničkim otvaranjem  krvnog suda, uvođenjem specijalnih žica, katetera, balona ili žičanih proteza (stent) u srčane krvne sudove,eventualno by pass operacijom

Način koji će biti primenjen zavisi od više faktora. I u jednom i u drugom načinu lečenja najvažnije je da lečenje počne što ranije, ukoliko je moguće unutar prvih nekoliko sati. Način lečenja zavisi i od eventualnih drugih bolesti od kojih bolesnik u isto vreme boluje. Mehanička procedura lečenja infarkta srca zahteva saglasnost pacijenta, koju on potvrđuje svojim potpisom.

Posle prebolelog infarkta srca

Nakon prebolelog infarkta srca, neophodno je:

Lečiti se kod svog  lekara kardiologa, uzimati redovno propisane lekove,dolaziti na redovne kardiološke kontrole, lečiti i kontrolisati eventualne druge bolesti,kontaktirati lekara u slučaju novih tegoba i pre zakazane kontrole.

Da li je moguće ponovo dobiti infarkt srca?

Da, i zato treba poštovati sve preporuke i savete date nakon prvog ataka bolesti. Uz to treba znati, da su mnogobrojni činioci rizika za nastanak infarkta srca uvek među nama i da oni ukoliko ih ne isključimo ili bar ne modifikujemo, stalno rade protiv nas.

Eliminacijom štetnih životnih novih navika (npr. pušenje, alkohol), lečenjem šećerne bolesti i povišenog krvnog pritiska, regulacijom telesne težine, većom fizičkom aktivnošću, smanjenjem stresa i slično, možemo značajno umanjiti mogućnost pojave prvog infarkta i nastanak novog,a sve prema savetu lekara.

„Previše ljudi umre sa srcem predobrim za umiranje“, reči su američkog kardiohiriurga Beck-a. Od posledica infarkta srca umire veiki broj ljudi samo zbog ne prepoznavanja prvih simptoma bolesti i neupućenosti u važnost brzog i adekvatnog pružanja prve pomoći. Ukoliko se pomoć ukaže pravovremeno i kompletno i bolesnik na vreme stigne u bolnicu, ova bolest se uspešno sanira i leči.